badanie oct

Aby szczegółowo zbadać siatkówkę oka zaleca się przeprowadzenie badanie OCT. To optyczna koherentna tomografia dna oka, która pozwala na dokładną analizę poszczególnych warstw siatkówki. Właśnie dzięki temu możliwe jest rozpoznanie błony podsiatkówkowej. Co więcej, badanie OCT pozwala na monitorowanie przebiegu leczenia okulistycznego.

Warto zaznaczyć, że badanie tego rodzaju, dzięki któremu analizowana jest siatkówka oka jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Może być wykowywane wielokrotnie u osób w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych i tych, które karmią piersią. Ponadto, samo badane trwa jedynie kilka minut i niepotrzebne jest do niego żadne przygotowanie oprócz wpuszczenie kropli, które mają rozszerzyć źrenice.

Badanie polega na przyłożeniu głowy nieruchomo do aparatu ze skaningiem optycznym. Okulista natomiast poprzez światło rozproszone może dokonywać analizy całego oka oraz poszczególnych fragmentów siatkówki.

Przed samym badaniem konieczna jest konsultacja okulistyczna. Wskazaniem do wykonanie optycznej koherentnej tomografii dna oka jest między innymi zwyrodnienie plamki, obrzęk plamki, otwór w plamce, retinopatia surowicza czy makulopatia cukrzycowa.

Zaznaczmy jeszcze, że badanie OCT zaliczane jest obecnie do najbardziej innowacyjnych w dziedzinie okulistyki. Dzięki temu, ze jest w pełni nieinwazyjne, może być alternatywą dla angiografii fluoresceinowej, w przypadku której koniecznym staje się podanie dożylnie kontrastu w postaci floresceiny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *